Förebyggande tankar

I somras hade jag problem med förbipasserande som plockade snittblommor av mina utplanterade lupiner på en plats vi ser från köksfönstret. Även om det är kommunägd mark är det fint om blommorna får stå kvar.

Nu har jag tänkt ut en skylt för utsiktsplatsen. Kanske hjälper det årets blomning att få stå kvar.

skylt

Annonser